IMPRESSZUM • Általános szerződési feltételek

  Érvényes: 2014. január 1-től 

  Az Általános Szerződési Feltételek hatálya az Airport Szálló által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.  


  1) A Szolgáltató adatai: 

  Cím: Immo Airport Invest Kft.
  Levélcím: 1131 Budapest,Ördögmalom utca 1. 3/8.
  Telefon: +36 30 9622-722
  Fax: + 36 24 405-269
  E-mail: airportszallo@gmail.com  
  Internet: http://www.airportszallo.hu  

  2) A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei: 

  Megrendelés
  A megrendelést történhet telefonon, vagy írásban. A megrendelésnek minden esetben tartalmaznia kell a Vendég nevét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások pontos megnevezését, továbbá a megrendelő illetve a Vendég elérhetőségeit. A szálló minden megrendelést írásban igazol vissza (e-mail). 

  Vendég vállalja, hogy szállodai tartózkodása alatt betartja a szálló házirendjét.

  Lemondási feltételek
  A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát. Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően hét (7) nappal van lehetőség. Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a várható részvételi – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - díj 50%-a.

  Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére. 


  Reklamáció: 
  A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, szóban illetve írásban élhet kifogással. A szálloda a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni. 

  Továbbá panaszával fordulhat
  • Tököl Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez (2316 Tököl,Fő út 117. Tel.: 0624-520-900)

  A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.